วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โรงงานอิฐมอญ โรงงานอิฐแดง โรงงานอิฐอยุธยา โรงงานอิฐบางบาล โรงงานอิฐอ่างทอง โรงงานอิฐพานทอง โรงงานอิฐนครปฐม โรงงานอิฐสิงห์บุรี


อิฐมอญ, อิฐแดง,อิฐมอญตัน, อิฐมอญตันมือ,อิฐมอญรูเครื่อง,(อิฐข้างลาย)
อิฐมอญรูเครื่องใหญ่ 2รู,อิฐมอญ มอก ,อิฐบล็อก, อิฐมอญลาย,ขายอิฐมอญ ,
จำหน่ายอิฐมอญ,ซื้ออิฐมอญ,อิฐตัน,อิฐรู,อิฐจัดสวน,อิฐโบราณ,อิฐก่ออาคาร

งอบงามวิจิตร อิฐทนทาน มันเทศหอมหวาน งามตระการบ้านทรงไทย เมืองชัยพระเจ้าตาก
โรงงานอิฐ โรงงานอิฐมอญ โรงงานอิฐแดง โรงงานอิฐอยุธยา โรงงานอิฐบางบาล โรงงานอิฐอ่างทอง โรงงานอิฐพานทอง โรงงานอิฐนครปฐม โรงงานอิฐสิงห์บุรี โรงงานอิฐไทย โรงงานอิฐชัยนาท โรงงานอิฐตัน โรงงานอิฐรู โรงงานอิฐบล็อก โรงงานอิฐชลบุรี

อิฐมอญตัน อิฐรูเครื่อง อิฐรูใหญ่เครื่อง สำหรับก่ออาคารบ้านเรือน และเป็นอิฐที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด เพราะเป็น อิฐ ที่ทนทาน
อิฐ ชุมชนบ้านบางเดื่อ ได้มีการผลิตเพื่อตอบสนอง การก่ออารคาร บ้านที่อยู่อาศัยทั้งในกรุงเทพ ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง และปริมณฑล อีกทั้งนำมาเพื่อใช้ตกแต่งสวนนั่งเล่น ซึ่งจะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ สบายตาควรค่าเมื่อยามพักผ่อน

ทดสอบแรงตก (DROP TEST). 1.5 เมตร ผล OK.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น